Lerarenopleiding voor onderwijs aan Doven

Portfolio Image

Project Description

30 leerkrachten uit Mauritanië, Senegal en Mali volgden een training van 4 maanden in Maison des Sourds. Er is in de volgende vakken onderwezen: pedagogiek (door M.N’Gam), gebarentaal ‘American Sign Language’ (door M.Khalifa), ICT (door Codou Diop en Amadou Guisse) en Langue Colorée wat bestaat uit communicatie en visualisatie. Daarnaast werd in de vakken Cercle Rouge (een methode om dove kinderen te leren lezen en schrijven) en pedagogiek speciaal voor Doven onderwezen (door Woodi Oosterom-Ba).

De leerkrachten, die op de Silent Work scholen voor Doven werken, komen jaarlijks voor een voortzetting van de scholing terug naar Maison des Sourds, waar ze les krijgen in het nieuw ontwikkelde curriculum. Samen met hen wordt het curriculum dag voor dag doorgenomen en ze voeren gezamenlijk discussies vanuit het werkveld over waar ze tegenaan lopen en welke aanpassingen van het curriculum zinvol zijn. Ook krijgen ze weer training in gebarentaal voor de nieuw ontwikkelde lesstof, zodat de gebaren eenduidig zijn.

Project Details