Wilt u Silent Work financieel steunen? Misschien is uw gift aftrekbaar

Silent Work is bij de belastingdienst als ANBI (algemeen nut beogende instelling) geregistreerd. Donateurs van een ANBI mogen onder bepaalde voorwaarden hun giften aan een ANBI aftrekken bij het doen van belastingaangifte. Ook een nalatenschap aan een ANBI is vrijgesteld van erfbelasting. Zo komt iedere euro op de juiste plek.

Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 815769362

Onze bankgegevens, IBAN: NL29 RABO 0356 918890 tnv Stichting Silent Work

Neem gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft.

Dank u wel!