Komera: leren en spelen

Portfolio Image

Project Description

Het Rwandese woord Komera betekent ‘wees sterk’ of ‘wees moedig’.

Op dit terrein in de brousse van Rwanda midden tussen de (arme) bevolking staan drie gezinshuizen en drie klaslokalen voor 40 kinderen met een beperking. Een huis voor dove kinderen, een huis voor ernstig getraumatiseerde kinderen en een huis voor kinderen met een verstandelijke en soms lichamelijke handicap. Allen hebben communicatieve problemen.

Komera heeft tot doel kinderen in de omschreven doelgroep uit hun speciale isolement te halen en hen toegang te geven tot hun rechten als mens. De kern van het programma is kinderen en hun familie een speciale manier van communiceren aan te bieden.


Meer hierover vindt U onder visualisatie centrum Komera.

Project Details