Maison des Sourds, leren en werk voor dove jongeren

Portfolio Image

Project Description

Vanaf 2009 bouwden we Maison des Sourds (Huis voor Doven) in verschillende fases op. Het vormt inmiddels een bedrijvig opleidingscentrum en hoofdkantoor voor alle Silent Work projecten voor Doven in West-Afrika, en het komt op voor Dovenbelangen in deze regio.

Maison des Sourds biedt dove jongeren met of zonder scholing een driejarige beroepsopleiding. Twee dagen per week volgen de jongeren gebarentraining, alfabetisering en ICT vaardigheden. Drie dagen per week volgen ze een praktijkopleiding naar keuze, zoals in houtbewerking, toegepaste kunst, kleding en klamboes maken, meubels maken, brood- en banketbakken. Daarnaast is er een expositieruimte waarin ze de producten kunnen verkopen.

Een deel van de jongeren gaat terug naar het eigen dorp om daar het beroep uit te oefenen. Zij worden ondersteund door Maison des Sourds met een starterspakket aan materialen en gereedschap en krijgen nog twee jaar begeleiding in het zelfstandig ondernemerschap.

Een ander deel blijft in Nouakchott en gaat met elkaar samenwerken in het Centre Commercial dat in aanbouw is, met vijf winkels en daarachter vijf werkplaatsen voor de dove jongeren. Dit project valt ook onder Maison des Sourds.

Ook biedt Maison des Sourds een lerarenopleiding voor Dovenonderwijs en een experimentele klas met stageplekken voor deze leraren. Daarnaast kunnen mensen er een opleiding tot gebarentolk volgen.

We zijn ook trots op het visualisatiecentrum, inclusief de dove tekenaar die lesmaterialen vormgeeft.

Om de belangen en integratie van Doven te behartigen zijn er gebarencursussen voor speciale groepen als politie, medici, ouders. Bij (maatschappelijke) problemen bemiddelen mensen van Maison des Sourds tussen dove volwassenen of ouders en bijvoorbeeld overheid of politie. Ook kunnen ze zorgen voor tolken bij medische trajecten.

Buiten is een openluchtmoskee gebouwd, zodat ook de doven met hun eigen dove imam zichtbaar (in gebarentaal) hun gebeden kunnen beoefenen. De horende mensen uit de buurt sluiten zich erbij aan. Dit bevordert de integratie.

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

Project Details