Gezondheidspost

Portfolio Image

Project Description

In 2006 is een gezondheidspost gebouwd mede met financiële inbreng van de lokale bevolking die in het buitenland werkt.

Deze post biedt zorg aan 3800 inwoners. Hij is tevens voorzien van een ruimte voor dagopvang met een maaltijd voor kleuters en zeer jonge kinderen die extra voeding nodig hebben. Ook wordt de ruimte gebruikt om voorlichting te geven over gezondheid, opvoeding, hygiëne, etc.

Project Details