Medische ondersteuning voor Rwandese kinderen

Portfolio Image

Project Description

Vanaf 1995 wordt er zoveel mogelijk hulp geboden aan Rwandese kinderen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld medicijnen tegen Aids, epilepsie, psychiatrische medicijnen maar ook aangepaste schoenen, rolstoelen, fysio materiaal.

Zo zijn in de loop van de jaren meer dan 100 kinderen geholpen.

 

Project Details