Experimentele klas in Maison des Sourds

Portfolio Image

Project Description

In ons centrum voor Doven, Maison des Sourds, is één klas met ongeveer 12 dove leerlingen van verschillende niveaus en leeftijden die dient als voorbeeldklas. Als er elders in het land klassen of scholen opgezet worden voor dove kinderen, kunnen de aspirant-leerkrachten hier minimaal een half jaar stage lopen. Als onderdeel van de opleiding voor leerkrachten in het Dovenonderwijs krijgen ze dan tevens les in het werken met het curriculum, visualisatie en het maken van lesmateriaal.

De experimentele klas is opgesplitst in een visualisatieklas voor kleine kinderen en een Cercle Rouge klas (de naam van onze methode voor leren lezen en schrijven) voor grotere kinderen.

Alt Text

Het effect is er. We zien soms stoere, potige vaders met tranen in hun ogen van ontroering en blijdschap naar deze kinderen kijken. Naar wat ze allemaal kunnen. Naar hoe ze uit hun isolement kruipen. Van stille teruggetrokken kinderen worden het actieve, gebarende enthousiaste meisjes en jongens.

Het is geweldig om te zien hoe snel die communicatie met gebaren op gang komt. Ze drinken de visuele lessen in en leren onderling met elkaar te spelen. Ze zuigen de informatie op als een spons. Je ziet ze enorm genieten.

Ze kennen elkaars gebaren-naam, ze weten wie de leerkracht is. En de leerkracht leert hen razend snel de eenvoudige gebaren, zodat ze kleine verhaaltjes kunnen volgen.

Dit gun je toch elk doof kind. En er zijn er hier zoveel… Daarom deze experimentele klas als voorbeeld voor andere scholen. We hopen nog veel meer kinderen en hun ouders blij te maken!

Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text
Alt Text

Project Details