School voor Doven in het zuidoosten van Mauritanie

Portfolio Image

Project Description

ma 78

Ruim dertig dove kinderen uit de regio met allerlei verschillende achtergronden krijgen hier nu onderwijs van twee leerkrachten. Silent Work liet de school bouwen: twee klassen met een kantoortje ertussen voor de leerkrachten en de leermiddelen. Gedurende drie maanden is een ervaren leerkracht uit ons netwerk aanwezig. Hij traint de leerkrachten in het lesgeven aan dove kinderen. In de avonduren geeft hij les in gebarentaal aan ouders en andere betrokkenen. Het lesmateriaal, de schoolbanken en de stoelen zijn vervaardigd door Maison des Sourds, het beroepsopleidingscentrum voor doven in de hoofdstad.

Project Details