Brood op de plank

Portfolio Image

Project Description

In ons opleidingencentrum in Mauritanië, Maison des Sourds, krijgen groepen dove, ongeschoolde jongeren drie jaar lang praktijkles in het bakken van brood en banket. En twee dagen per week les in gebarentaal, lezen en schrijven en toegepast rekenen.

Aan het eind van de opleiding worden ze geholpen bij het vinden van een baan of het opstarten van een eigen bedrijf. Zo kunnen ze zelf voor ‘brood op de plank’ zorgen en zichzelf en hun familie onderhouden.

Opleiding voor doven tot broodbakker 02

Bestuurslid Yvette Boonstra maakte ons wervingsfilmpje voor de financiering van de opleiding via de 1% Club in december 2012:

Project Details