dovenschool

Portfolio Image

Project Description

Samen met hulp van andere ngo’s is de dovenschool in de hoofdstad (1995) uitgegroeid tot een volwaardige school, die naar lokale maatstaven goed onderwijs biedt aan ruim 160 dove kinderen. Er wordt onderwijs gegeven in gebaren en gebruik gemaakt van visualisatie materiaal. Ook sport krijgt aandacht. Er zijn een aantal dove leerkrachten betrokken bij het onderwijs. Voor dove kinderen is dit onontbeerlijk, niet alleen voor de communicatie maar ook als voorbeeld naar de toekomst.

Project Details