Communicatie voor doven

Portfolio Image

Project Description

Onder andere door middel van het visueel maken van dagelijkse en belangrijke zaken, krijgen de dove jonge mensen die Maison des Sourds bezoeken de voor hen onontbeerlijke informatie op allerlei gebied. Het ontdekken, visualiseren en aanleren van gebarentaal draagt voor deze groep van dove, grotendeels taalloze, mensen enorm bij aan levensgeluk.

Project Details