Directeur Maison des Sourds overleden

Directeur Maison des Sourds overleden

Directeur Maison des Sourds overleden

  • On 28 juli 2018

Wij allen van Silent Work in Afrika en hier in Nederland zijn geschokt en ontredderd door het overlijden van M. Sanghott, de directeur van Maison des Sourds.

Sanghott hebben Demba en ik leren kennen bij het bouwen aan een toekomst voor dove jongeren in Mauritanië. Als directeur van Maison des Sourds maakte hij samen met M. N’Gam deel uit van alle projecten voor Doven in heel Mauritanië en voor twee scholen voor Doven aan de overkant van de rivier in Senegal.

Hij was de spil in het web van Maison des Sourds, de waterdrager voor de dove leerkrachten en leerlingen van de beroepsopleiding en de experimentele basisschoolklas. Evenals voor de zeven satellietscholen in Mauritanië.

Ook was hij nauw betrokken bij de organisatie van Centre Commercial, de vijf winkels en bedrijfjes die eind dit jaar in gebruik genomen gaan worden.

Daarnaast hielp hij ook bij de organisatie van Langue Colorée trainingen voor leerkrachten in het onderwijs aan doven, evenals vervolgtrainingen, en gebarencursussen in Maison des Sourds en daarbuiten.

Hij had plannen in een vergevorderd stadium om een groep jongens en meisjes tussen 12 en 16 jaar die om verschillende redenen in de gevangenis zitten, bij hun vrijlating een kans te geven op een betere toekomst. Door een beroepsopleiding aan te bieden en door nauw contact met de families te onderhouden teneinde hen te ondersteunen, zodat deze jongeren op een positieve manier een toekomst kunnen opbouwen.

Ons medeleven gaat uit naar ALLEN die hem enorm zullen missen, zijn vrouw en kinderen, familie en vrienden, collega’s en alle Silent Workers, hier in Nederland en in Mauritanië.

Wij zullen hem niet vergeten.

Namens alle Silent Workers,

Demba Abou Ba en Woodi Wiljo Oosterom Ba