Burundische gebarentaal

Portfolio Image

Project Description

Bij Deafnet-NID Zuid Afrika is een gebaren DVD van 500 gebaren in de Burundese gebarentaal ontwikkeld. Deze DVD is verspreidt door heel Burundi

Scholen doven, ouders van dove kinderen, gemeenschappen en organisatie die met doven werken kunnen hiervan gebruik maken om te communiceren met doven mensen, Ook wordt er korte uitleg gegeven over doofheid en de mogelijkheden en beperkingen daarvan. Meer begrip te geven over de moeilijkheden en misverstanden die doven in hun dagelijks leven ontmoeten Omdat veel mensen (nog) niet beschikken over een computer of een DVD worden deze verzameling gebaren ook in getekende vorm uit gegeven.

Project Details