Site over gezondheid door kinderarts en Silent Work supporter

Site over gezondheid door kinderarts en Silent Work supporter

Site over gezondheid door kinderarts en Silent Work supporter

  • On 27 april 2019

Silent Work’ wordt waar nodig met raad en daad bijgestaan door (gepensioneerd) kinderarts Marchinus Hofkamp. Wellicht is het ook voor de andere mensen die Silent Work een warm hart toedragen aardig om stukjes uit zijn website www.ismijnkindwelgezond.nl te lezen.

Deze artikelen zijn vooral bedoeld voor ouders en voor dokters. Met problemen die misschien niet zó medisch zijn, maar waarover ouders zich wel zorgen maken en er mee op het spreekuur van hun dokter komen. Strikt medische onderwerpen komen niet aan bod, daar zijn weer andere sites voor. Geregeld wordt er een nieuw artikel toegevoegd.

Foto M. Hofkamp – Kinderen in Afrika hebben net een muis gevangen. Ze maken hem schoon, roosteren hem op een vuurtje van gierststengels, en verdelen de buit dan eerlijk met z’n zessen.