Silent Work Nederland stopt

Silent Work Nederland stopt

Silent Work Nederland stopt

  • On 30 juni 2024

Inmiddels is het twee maanden geleden dat Wiljo Woodi is overleden. We zijn overstelpt met reacties hoeveel dit voor zoveel mensen betekent en ook zelf zijn we erg bedroefd en missen haar enorm.

Vaak kunnen we het nog niet geloven en we beseffen hoeveel initiatieven en projecten het nu zonder haar steun, die altijd zo persoonlijk van aard was, moeten redden.

Wiljo Woodi heeft zelf nadrukkelijk aangegeven dat Silent Work Nederland na haar overlijden moet worden opgeheven. Het bestuur heeft het op zich genomen tot 1 november 2024 alle afspraken te behartigen en af te ronden. Dan zal de stichting worden opgeheven. Op dit moment wordt geïnventariseerd welke projecten nog waarvoor steun nodig hebben om daarna zelfstandig en zelfvoorzienend verder te kunnen. Gelukkig is dat al die jaren het oogmerk van Wiljo Woodi geweest: de mensen zelf zijn eigenaar en verantwoordelijk en alle steun is gericht op zelfvoorzienend te worden en te blijven. Dat geldt inmiddels dan ook voor het merendeel van alle projecten.

Op dit moment weten we een paar concrete ‘open eindjes’: in het grootse Centre Commercial des Sourds in Nouakchott kampt de bakkerij met een kapotte broodoven die vervangen moet worden. De bakkerij is heel succesvol en bezorgt veel dove jongeren werk en inkomen. Maar een nieuwe oven kunnen ze nog niet zelf financieren. Ook andere werkplaatsen in Maison des Sourds zullen nog enige steun nodig hebben voordat ze helemaal op eigen benen kunnen staan.

Mocht u nog graag een donatie willen sturen, dan zal deze hieraan ten goede komen.

Het bestuur van Silent Work en alle vrijwilligers er omheen zullen alles in het werk stellen om het prachtige werk van Wiljo Woodi zo goed en kansrijk mogelijk los te laten. Demba Bâh heeft toegezegd zorg te dragen voor alle directe communicatie met de projecten en waar nodig steun te bieden. Silent Work West-Afrika zal blijven bestaan en steun blijven bieden aan alle projecten inclusief bemiddeling bij de overheden aldaar.

Wij beloven u later in het jaar nog eens verslag te doen van hoe het werk van Silent Work Nederland wordt afgerond.