Bus voor eerste inclusieve school (voor horenden en doven)

Bus voor eerste inclusieve school (voor horenden en doven)

Bus voor eerste inclusieve school (voor horenden en doven)

  • On 8 mei 2020
Bus voor eerste inclusieve school voor Doven

Deze schoolbus brengt dove kinderen uit de sloppenwijken van de stad naar school. Niet alleen om te leren, maar vooral om hen te bevrijden uit de eenzaamheid.

Het is de eerste school hier waar horende en dove kinderen visueel onderwijs en gebarentaal leren. Alle leraren en betrokkenen krijgen ieder jaar bijscholing. Er is een dove leerkracht in de school en een gebarenleerkracht/tolk. Zij zijn allemaal door Silent Work opgeleid in gebarentaal en deze manier van onderwijs.

25 mei na de ramadan gaan de scholen in Mauritanië weer open. Ook voor deze kinderen.