Uitbreiding landbouwproject in Futa

Bij een bestaand stuk landbouwgrond heeft een groep vrouwen extra land ontgonnen. Silent Work stelde zaden en ander materiaal beschikbaar.