Thuishulp voor kinderen met een ernstige handicap

In de regio Komera waar wij een opvang- en onderwijs project gestart zijn voor dove kinderen, getraumatiseerde kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap, zijn veel ernstig gehandicapte kinderen die van deze mogelijkheid geen gebruik kunnen maken. Deze kinderen krijgen thuiszorg die door een geschoolde kracht wordt gegeven. Er word medische zorg verleend en opvoedingsondersteuning aan de ouders gegeven.